fbpx
nl
English Français Nederlands
nl
English Français Nederlands

Coronavirus: deze maatregelen neemt de regering voor zelfstandigen

Geüpdatet op
Lees in 7 minuten

Het coronavirus raakt ons en duwt ons allemaal tot het uiterste. Vooral zelfstandigen worden geraakt: hieronder houden wij u op de hoogte van de maatregelen die de overheden hebben genomen om u te helpen. Ook geven we u enkele ideeën over hoe u de lockdown kunt doorkomen.

Benieuwd welke maatregelen op jou van toepassing zijn? Klik op de onderstaande link, beantwoord een aantal vragen en wij vertellen je waar je recht op hebt en hoe je er

De steunmaatregelen van de overheid

Voor heel België

Uw activiteit wordt gedurende 7 opeenvolgende dagen volledig onderbroken vanwege het coronavirus?

U heeft recht op een vervangingsinkomen of een overbruggingsuitkering, van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro als u de gezinslast draagt) voor de maanden maart en april 2020 als u gedwongen wordt om uw activiteit voor minstens 7 opeenvolgende dagen volledig te onderbreken. Dat geldt ook voor zelfstandigen op wie de sluitingsmaatregelen van de overheid niet onmiddellijk van toepassing zijn, maar die door het coronavirus (indirect) in ernstige moeilijkheden komen.

Voorbeelden daarvan zijn zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken wegens de afwezigheid van werknemers in quarantaine, onderbroken leveringen of een sterke daling van de activiteit (daling van de boekingen, daling van de bezettingsgraad, stijging van het aantal annuleringen, etc.). Alle zelfstandige zorgprofessionals die hun activiteit vrijwillig onderbreken, maar die uiteraard nog steeds ingrijpen in dringende (para-)medische gevallen, hebben ook recht op de uitkering, op voorwaarde dat zij hun niet-spoedeisende (para-)medische activiteiten gedurende ten minste 7 dagen volledig stopzetten.

Werkt u in de horeca, heeft u een winkel of een kapperszaak?

U heeft recht op een vervangingsinkomen of een overbruggingsuitkering, van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro als u de gezinslast draagt) voor de maanden maart, april, mei, juni, juli en august 2020.

⚠️ Opgelet, wat uw activiteit ook is, u hebt enkel recht op deze vervangingsinkomsten als u zelfstandige bent in hoofdberoep of als meewerkende echtgeno(o)t(e)!
Als zelfstandige in bijberoep krijg je dit overbruggingsrecht ook, op voorwaarde dat je jaarlijkse sociale bijdragen gelijk zijn aan of hoger zijn dan die berekend op een jaarinkomen van 13.993,77 euro.
Je profiteert er bovendien zelfs van als u minder dan vier kwartalen geleden bent begonnen.

Hoe krijg ik dit vervanginsinkomen?
Neem contact op met uw socialeverzekeringsfonds : zij zullen u normaal gesproken een formulier bezorgen dat u kunt invullen om uw aanvraag in te dienen. Uw socialeverzekeringsfonds keert het vervangingsinkomen uit.

U bent niet in staat uw lening af te betalen?

Als u vanwege de Coronacrisis niet in staat bent om uw lening af te betalen, kunt u uw bank om uitstel vragen tot 30 september 2020. Dit geldt echter enkel voor bedrijven die voor de crisis levensvatbaar waren. Contacteer uw bank voor meer informatie.

U kunt in aanmerking komen voor “Corona” ouderschapsverlof.

Als u in mei of juni uw activiteit moest verminderen om voor een gehandicapt kind of een kind jonger dan 12 jaar te zorgen, kunt u een vergoeding van 532,24 euro per maand aanvragen of 875 euro in een eenoudergezin. Deze vergoeding staat alleen open voor voltijdse zelfstandigen.

⚠️ U mag deze vergoeding niet combineren met de overbruggingsrecht.

 

Steunmaatregelen per regio

In Vlaanderen

De Vlaamse regering nam de afgelopen week een aantal belangrijke maatregelen om zelfstandigen te ondersteunen in deze moeilijke periode:

 • Alle ondernemers die geconfronteerd worden met een volledige sluiting vanwege de maatregelen ontvangen een eenmalige premie van 4.000 euro, belastingvrij. Als hun activiteit na 21 dagen onderbroken blijft, ontvangen zij een vergoeding van 160 euro per dag. Getroffen sectoren zijn bijvoorbeeld: horeca, winkels, kapperszaken en marktkramers
 • Je kunt de hinderpremie nu aanvragen, via de website van VLAIO. De aanvraag is redelijk simpel en kan dus gewoon zelf gedaan worden.
 • Op 1 april kondigde de Vlaamse regering een premie van €3000 aan voor zelfstandigen die niet dicht moeten, maar wel tenminste 60 procent omzetverlies lijden in de periode 14 maar tot 30 april. Het omzetverlies moet op verklaring van eer aangetoond worden in vergelijking met de omzet van het jaar ervoor, voor starters ten opzichte van het financieel plan.
 • Zelfstandigen in bijberoep kunnen deze premie ook ontvangen, op voorwaarde dat zij socialezekerheidsbijdragen betalen die gelijk zijn aan die van een zelfstandige in hun hoofdberoep. Zo niet, dan kunnen ze een premie van €1500 ontvangen, als ze meer dan 80% van hun omzet verliezen.
 • Om op de hoogte te blijven van vorderingen, inclusief de manier waarop u deze eenmalige premie kunt ontvangen, kunt u uw e-mailadres achterlaten op de website van Vlaio, het regionale agentschap voor innovatie en ondernemerschap.

In Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakte op 19 maart ook bekend maatregelen te nemen voor zelfstandigen in het gewest:

 • Moet je volledig sluiten? U ontvangt een eenmalige premie van 4.000 euro. De betrokken sectoren zijn catering, accommodatie, reisbureaus, reserveringsdiensten, detailhandel, met uitzondering van: levensmiddelenwinkels, dierenwinkels, apotheken, persvoorlichting, tankstations, recreatieve en sportactiviteiten.
 • De vergoeding bedraagt 4.000 euro per bedrijfszetel in het Brussels Gewest, met een maximum van 20.000 euro in totaal per onderneming.
 • U mag uw activiteit volgens de wet wel voortzetten, maar ondervindt een duidelijke impact van de corona-crisis? U zou eventueel een eenmalige premie van 2.000 euro kunnen ontvangen. Hiervoor is 110 miljoen euro uitgetrokken en de toegangsvoorwaarden zullen snel worden vastgesteld.
 • U moet zich online – uiterlijk op 1 juni 2020 – aanmelden bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, via dit formulier. Vooraleer u zich aanmeldt, moet u op dezelfde pagina nagaan of u in aanmerking komt door uw NACE-code in te voeren.
 • Er is ook een opschorting van de betaling van de CityTax door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het eerste semester van 2020;

In Wallonië

Op 18 maart kondigde de Waalse regering een reeks maatregelen aan om zelfstandigen in Wallonië te helpen, naast de steun die al door de federale regering is voorzien:

 • Zelfstandigen die hun deuren moeten sluiten of wier activiteit wordt stopgezet, ontvangen een vaste vergoeding van 5.000 euro.
 • Tot de sectoren die gedwongen werden te sluiten behoren de horeca (NACE-code 56), accommodatie (NACE-code 55), activiteiten van reisbureaus, touroperators, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten (NACE-code 79), detailhandel (NACE-code 47 – met uitzondering van de sectoren 47.20 en 47.73). Code 47.62 komt in aanmerking, behalve voor perswinkels), persoonlijke diensten (NACE-code 96).
 • Het Waalse Gewest vermeldt onder meer de exploitanten van autobussen (NACE-code 49390), toeristische attracties (volgens artikel 110 d van het Waalse Wetboek voor Toerisme), kermissen (NACE-code 93211), autowasserettes (NACE-code 45206), rijscholen (NACE-code 85531), de sector van de evenementen gedeeltelijk (NACE-code 8230, 74). 109, 90.023, 77392, 77293), fotografische activiteiten (NACE 74.201 en 74.209), taxi’s (NACE 49.320) en reparatie van schoeisel en lederwaren (NACE-code 95.230).
 • Sportcentra en kunst- en entertainmentactiviteiten zouden ook aan deze lijst kunnen worden toegevoegd.
 • Er is ook een vergoeding van 2.500 euro voorzien voor zelfstandigen die hun activiteiten hebben moeten onderbreken en van het overbruggingsrecht hebben geprofiteerd.

De verschillende NACEBEL-codes vindt u hier.

De Waalse financiële instanties (SOWALFIN, SOGEPA et SRIW) schieten de ondernemingen te hulp door het verlenen van garanties, medegaranties (bij banken) of leningen. Noodkredieten ter ondersteuning van de cashflow kunnen tot € 200.000 worden verstrekt.

Hoe ontvangt u deze hulp? Voor 27 maart 2020 zal er een platform worden opgericht. De betalingen zullen in april plaatsvinden.

Uw verplichtingen op het gebied van btw, belastingen en sociale bijdragen zijn veranderd

Btw

 • De betaling van het btw-saldo voor het eerste kwartaal wordt automatisch uitgesteld tot 20 juni. Voor het tweede kwartaal, de deadline blijft 20 juli.
 • De indiening van de btw-aangifte wordt uitgesteld tot 10 august, in plaats van 20 juli.

Klanten- en intracommunautaire listing

 • De deadline voor het indienen van de klantenlijst is verplaatst naar 30 april
 • De deadline voor de intracommunautaire verklaring wordt verplaatst naar 7 mei

Belastingen

 • Het is nu minder nadelig om voorafbetalingen van de inkomstenbelasting uit te stellen tot het derde en vierde kwartaal: de regering heeft besloten de percentages van de voordelen van voorafbetalingen te verhogen tot 2, 25% en 1,75% voor 10 oktober en 20 december. Deze verhoogde percentages gelden  niet voor eenmanszaken die meer bonussen zouden kunnen krijgen als gevolg van de voorafbetalingen. Voor bedrijven stijgt het percentage van 6 naar 6,75% en voor het derde en vierde kwartaal van 4,5 naar 5,25%.
 • De betaling van de bedrijfsvoorheffing voor het eerste kwartaal van 2020 wordt uitgesteld tot 15 juni 2020
 • De FOD Financiën kondigt ook aan dat “Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Deze automatische maatregelen kunnen worden gecombineerd met eerder door de FOD Financiën aangekondigde maatregelen: een betalingsplan, vrijstelling van achterstalligheidsrente of kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling, voor btw-, belasting- of roerende voorheffingsschulden.
Hier vindt u de nodige informatie om een van deze maatregelen aan te vragen.

Sociale bijdragen

 • Een zelfstandige die ten gevolge van het virus niet in staat is zijn sociale bijdragen te betalen, kan verzoeken zijn sociale bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 met een jaar uit te stellen. Hij moet dit verzoek vóór 15 juni 2020 indienen bij zijn sociaal verzekeringsfonds onder vermelding van zijn naam, voornaam en woonplaats, naam en zetel van zijn bedrijf en ondernemingsnummer. In dat geval betaalt hij zijn sociale bijdragen voor het eerste kwartaal van 2020 vóór 31 maart 2021, die van het tweede kwartaal van 2020 vóór 30 juni 2021
 • Een zelfstandige die zijn sociale zekerheidsbijdragen voor het eerste kwartaal van 2020 niet op tijd betaalt, zal geen boete ontvangen. Dat is automatisch, hij hoeft het niet aan te vragen.
 • U kunt ook een vermindering van uw voorlopige sociale bijdragen van 2020 aanvragen, als u uw voorlopige bijdragen niet kunt betalen als gevolg van de impact van het coronavirus. U kunt ook een vrijstelling aanvragen.
 • De sectoren die zijn verplicht om te sluiten, krijgen een uitstel van betaling aan de RSZ voor de bijdragen van 20 maart tot 15 december.
 • Sectoren die sluiten omdat ze niet aan de gezondheidsvoorschriften kunnen voldoen, kunnen ook uitstel krijgen, na het indienen van een verklaring op erewoord. Dit formulier zal vanaf maandag 23 maart beschikbaar zijn op de website van de RSZ.De deadlines voor aangiften blijven van kracht.

Uw socialeverzekeringsfonds kan u beter informeren over de precieze procedures. Op dit moment wordt alles nog vormgegeven, dus we zullen proberen u zo snel mogelijk te informeren.

Accountable zorgt er trouwens voor dat alle veranderingen correct zullen worden weergeven, zodat u er altijd op kunt vertrouwen dat u uw verplichtingen op tijd indient!

Hoe houdt u uw administratie onder controle tijdens de lockdown?

SPOILER ALERT: Dit is het uitgelezen moment om uw to-do lijst af  te werken en uw belastingen te optimaliseren, in deze moeilijke tijden!

 • Ga na of u bij sommige klanten nog openstaande facturen heeft: is de vervaldag al meer dan 10, 15 dagen verstreken? Stuur een herinnering!
 • Denkt u dat u geen zakelijke uitgaven meer heeft om af te trekken? Denk nog eens… Neem een kijkje in onze Google voor beroepskosten, daar vindt u alle beroepskosten met betrekking tot thuiswerken, training (online!) en andere uitgaven die handig zijn in tijden van lockdown.
 • Vanaf het einde van het eerste kwartaal kunnen wij automatisch uw btw-aangifte voor u genereren. Online. Vanaf de zetel.

PS: we hebben als team besloten om onze gratis versie uit te breiden. Vanaf nu, en gedurende de hele lockdown, is er geen limiet op het aantal documenten dat je in de app kunt invoeren, zelfs niet als je de gratis versie kiest.

Er zijn meer dan één miljoen zelfstandigen in België. U bent het economische hart van het land. We staan aan uw zijde, wat er ook gebeurt.

Sibylle Greindl, content- en gemeenschapsschepper
Sibylle Greindl, content- en gemeenschapsschepper

Sibylle houdt van woorden en verhalen. Voordat ze bij Accountable kwam werken, was ze een van de eerste testers van de app. Door de overtuigingskracht van de app voegde ze zich uiteindelijk bij het team. Nu zorgt ze ervoor dat zo veel mogelijk zelfstandigen dezelfde ervaring kunnen krijgen die zij had toen ze Accountable gebruikte!

Accounting team

Probeer accountable

Laat je administratie maar aan ons over

Geef een gelding telefoonnummer in