Verzekering gewaarborgd inkomen als zelfstandige: een must?

Als zelfstandige kun je ziekte of een ongeval missen als euh … kiespijn. Dankzij je sociale bijdragen krijg je een uitkering van het ziekenfonds, maar die volstaat niet altijd om het hoofd boven water te houden. Met een verzekering gewaarborgd inkomen (ook wel: arbeidsongeschiktheidsverzekering) krijg je een extra uitkering die je inkomensverlies compenseert als jij buiten strijd bent. 

Wat is een gewaarborgd inkomen?

Schrijft de dokter je een ziektebriefje van 8 dagen of meer? Dan krijg je als zelfstandige een uitkering van het ziekenfonds tijdens die arbeidsongeschiktheid. Dat bedrag is niet altijd genoeg, zeker niet als de kosten van je zaak blijven doorlopen. 

Enter de verzekering gewaarborgd inkomen. Die vult elke maand het verschil tussen je ziekte-uitkeringen en je gebruikelijke inkomen aan als je langere tijd arbeidsongeschikt bent. Je gewaarborgd inkomen treedt in werking na een vooraf afgesproken wachttermijn, bijvoorbeeld na 1 of 3 maanden.  

Hoeveel krijg ik uitgekeerd? 

Het bedrag dat je uitgekeerd krijgt, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals: 

💡Accountable tip: kies je voor een langere wachttijd, dan zijn de premies die je betaalt lager. Hou er rekening mee dat je je arbeidsongeschiktheid door een dokter moet laten vaststellen. 

Rekening houdend met de bovenstaande factoren, mag je zelf kiezen welke uitkering je wilt ontvangen bij arbeidsongeschiktheid. Je mag sowieso niet boven het maximum van 80 procent van je bruto-inkomen gaan. 

Is de verzekering gewaarborgd inkomen verplicht voor zelfstandigen? 

Een verzekering tegen inkomensverlies is niet verplicht als je zelfstandige bent. Toch kan het een welkome financiële aanvulling zijn als je langdurig werkongeschikt bent – zeker als de kosten van je zaak blijven doorlopen.  

Aandoeningen die niet in aanmerking komen

Klinkt een gewaarborgd loon je als muziek in de oren? Hou er dan rekening mee dat je niet al arbeidsongeschikt mag zijn door een ongeval of ziekte als je een polis afsluit. Bovendien worden niet alle aandoeningen gedekt. In veel gevallen worden psychiatrische en mentale problemen bijvoorbeeld uitgesloten. Vergelijk daarom voldoende tussen verschillende verzekeraars, en informeer je grondig voor je je contract ondertekent.  

Is een verzekering gewaarborgd inkomen fiscaal aftrekbaar? 

Een verzekering gewaarborgd inkomen is niet verplicht, maar kan je wel een gerust gemoed geven in een bij momenten onzeker zelfstandigenbestaan. Bovendien mag je de premies die je voor je verzekering betaalt volledig aftrekken van je belastbaar inkomen. 

💡Accountable tip: een verzekering gewaarborgd inkomen kun je vaak combineren met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Ook dat is volledig aftrekbaar. 

Bekijk tegen welke risico’s je je als zelfstandige nog kunt beschermen

Isabel Senden, Customer success & Growth strateeg
Geüpdatet op

Met een achtergrond in taalkunde, letterkunde en communicatie, is het niet verwonderlijk dat Isabel een passie voor taal heeft. Tijdens haar werk bij Accountable kan ze die liefde voor taal ten volle benutten terwijl ze nieuwe passies creëert voor marketing en customer care.

Mobiele versie afsluiten