fbpx
nl
English Français Nederlands
nl
English Français Nederlands

Hoeveel belasting betaal je over het overbruggingsrecht en de regionale premies?

Lees in 2 minutes

Dat de Coronacrisis Belgische zelfstandigen hard heeft geraakt, staat buiten kijf. Gelukkig grepen zowel de federale als de regionale overheden snel in met steunmaatregelen. Wil je weten waar je recht op hebt? Doe onze test!

De maatregelen zijn echter niet allemaal op dezelfde manier belastbaar. Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen de regionale en de federale maatregelen waar je best rekening mee houdt. Hieronder lees je er alles over.

Is het overbruggingsrecht belastbaar?

Aan het begin van de Coronacrisis, besloot de Belgische overheid zelfstandigen tegemoet te komen, door het klassieke overbruggingsrecht te veranderen in een crisis-overbruggingsrecht. Daardoor zijn de voorwaarden voor de vervangingsinkomen voor zelfstandigen versoepeld, waardoor nu ook starters en sommige zelfstandigen in bijberoep er bijvoorbeeld recht op hebben.

Het overbruggingsrecht is een vorm van vervangingsinkomen. Dat betekent dat het helaas niet belastingvrij is en wordt het beschouwd als een afzonderlijke belastbaar inkomen, dat dient te worden opgenomen in je personenbelasting.

Je zult later dit jaar een fiscale fiche 281.18 ontvangen dat je dient op te nemen in je aangifte personenbelasting, voor de berekening van je belastingen voor het inkomstenjaar 2020, dat moet ingediend worden in juni 2021

🎉 Goed nieuws, je bent op deze uitkering wel geen sociale bijdragen verschuldigd.

Is de Corona hinderpremie belastbaar?

Al vroeg in de Coronacrisis, kondigde de Vlaamse overheid een hinderpremie aan voor zaken die verplicht waren om te sluiten vanwege het virus. Alle ondernemers die geconfronteerd worden met een volledige sluiting, ontvangen een eenmalige premie van 4.000 euro. Op 1 april kondigde de regering bovendien een premie van €3000 aan voor zelfstandigen die niet dicht moeten, maar wel tenminste 60% omzetverlies lijden in de periode 14 maar tot 30 april.

Op haar website, geeft de Vlaamse overheid aan dat zowel de hinderpremie voor volledig gesloten zaken als de compensatiepremie voor zaken die 60% van hun omzet verliezen, volledig belastingvrij zullen zijn. Deze premie dient dus niet opgenomen te worden in je aangifte personenbelasting.

🚀 Beide premies zijn sinds kort aan te vragen op de website van VLAIO.

Ook in Brussel en Wallonië is er sprake van een soortgelijke premie voor zaken die verplicht zijn hun deuren te sluiten. Net als de Vlaamse premie, zullen deze premies waarschijnlijk onbelastbaar zijn: daartoe is een wetsvoorstel ingediend dat begin april door de Raad van Ministers is goedgekeurd. Voor meer informatie over de specifieke maatregelen per regio en als je wilt weten of je in aanmerking komt, kun je onze uitgebreide blogpost hierover raadplegen.

De belastingregels omtrent de regionale en federale steunmaatregelen zijn, zoals je kunt lezen, niet volledig eenduidig. Wat moet je onthouden? Het (crisis)overbruggingsrecht is een vorm van vervangingsinkomen en wordt dus als zodoende belast. De regio-specifieke premies, daarentegen, zijn volledig onbelastbaar.

Accountable helpt je met de administratieve rompslomp die gepaard gaat met je belastingen: jouw btw-aangifte wordt gegenereerd in onze app en je ziet altijd hoeveel btw en sociale bijdragen je zult moeten opzij houden. Oordeel zelf!

Isabel Senden, Customer Success & Growth Strategist
Isabel Senden, Customer Success & Growth Strategist

Met een achtergrond in taalkunde, letterkunde en communicatie, is het niet verwonderlijk dat Isabel een passie voor taal heeft. Tijdens haar werk bij Accountable kan ze die liefde voor taal ten volle benutten terwijl ze nieuwe passies creëert voor marketing en customer care.

Accounting team

Probeer accountable

Laat je administratie maar aan ons over

Geef een gelding telefoonnummer in