fbpx
Download Accountable

Voorafbetalingen, de waardevolle bondgenoot van zelfstandigen

Lees in 3 minutes

Je belastingen op voorhand betalen? Niet zo’n aantrekkelijk idee, dat geven we toe, maar het is wel je aandacht waard. Je wint erbij wanneer je je zaak als zelfstandige natuurlijke persoon bent opgestart en je vermijdt een belastingverhoging als zelfstandige, beoefenaar van een vrij beroep, bedrijfsleider of meewerkende echtgenoot. De bedrijven die aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn, vermijden dan weer een zwaardere belastingverhoging.

Dit systeem van geven en nemen is de manier waarop de belastingdienst belastingplichtigen aanmoedigt om op voorhand geld in de schatkist te storten… Om hier voordeel uit te halen, moet je je voorafbetalingen maken volgens de regels van de kunst. Kom hier alles te weten over hoe jij als winnaar uit de bus kunt komen ten opzichte van die belastingen die ons altijd een stapje voor zijn.

Hoe doe je de betalingen?

Je betaalt

  • 106% van de verschuldigde belasting voor het lopende jaar in vier betalingen tijdens datzelfde jaar als je zelfstandige natuurlijke persoon bent, beoefenaar van een vrij beroep, bedrijfsleider of meewerkende echtgenoot.

  • 102% van de verschuldigde belasting voor het lopende jaar in vier betalingen tijdens datzelfde jaar voor een bedrijf dat aan de vennootschapsbelasting onderworpen is.

In 2019 moeten deze betalingen op de rekening van de belastingdienst staan voor

  1. 10 april

  2. 10 juli

  3. 10 oktober

  4. 20 december

 

🔥Hassan Ayed, boekhouder: “Je hebt er alle belang bij om 75% van de verschuldigde som te betalen tijdens de eerste storting.”🔥

 

De eerste keer dat je een voorafbetaling uitvoert, betaal je op het rekeningnummer BE61 6792 0022 9117 (BIC: PCHQ BEBB) en duid je de naam en het adres aan van de begunstigde “het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen”. Als gestructureerde mededeling geef je je ondernemingsnummer op dat wordt berekend volgens het volgende model. Voor de betalingen hierna krijg je een betalingsformulier toegestuurd.

Ben je zelfstandige natuurlijke persoon? Dan ontvang je een bonificatie tijdens de eerste drie jaren waarin je deze voorafbetalingen naar behoren hebt uitgevoerd.

 

De bonificatie wordt als volgt berekend:

 

Bedrag van 10 april X 1,50%

+

Bedrag van 10 juli X 1,25%

+

 Bedrag van 10 oktober X 1%

  +

 Bedrag van 20 december X 0,75%

 

💡Deze bonificatie kan betrekking hebben op een som die gelijk of lager is dan 106% van je belastingen. Je krijgt geen bonificatie voor de bedragen die je betaalt boven de 106%. Hou dit geld dan bij de hand om je activiteit draaiende te houden. Pas je betalingen aan zodat ze 106% van je belastingen vormen, in dat geval kom je als winnaar uit de bus.

Je bent zelfstandige, beoefenaar van een vrij beroep, bedrijfsleider of meewerkende echtgenoot? Je wordt bestraft als je deze betalingen niet uitvoert.

 

Als je deze voorafbetalingen nog niet hebt uitgevoerd, moet je een belastingverhoging betalen. Deze verhoging wordt toegepast op de inkomsten- of winstbelasting van je zelfstandige activiteit, je verloning als bedrijfsleider of meewerkende echtgenoot.

 

De verhoging wordt als volgt berekend: 106% van de verschuldigde belasting X 2,25%

 

Bij zelfstandigen wordt slechts rekening gehouden met 90% van de belastingen voor de berekening van de verhoging.

 

💡💡Ben je een starter of in de eerste drie jaren van je zelfstandigenactiviteit in hoofdberoep?

Dan loop je geen risico op de betaling van een verhoging voor het aanslagjaar 2020. Zoals eerder gezegd, krijg je wel een bonificatie als je voorafbetalingen uitvoert.

Ben je onderworpen aan de vennootschapsbelasting? Dan word je bestraft als je deze betalingen niet uitvoert.

 

Voor de inkomsten van het jaar 2018 (aanslagjaar 2019) wordt de verhoging als volgt berekend: 102% van de verschuldigde belasting X 6,75% (toeslagtarief)

💡Je hebt je bedrijf net opgestart? Bedrijven die als kleine bedrijven worden beschouwd, moeten deze voorafbetalingen niet uitvoeren tijdens de eerste drie boekjaren.

 

Je wil wel betalen, maar je hebt het geld niet klaarliggen?

 

Geef een bezoekje aan je bankier, dit is zijn beroep: banken stellen een aangepaste lening voor om de voorafbetaling van je belastingen te kunnen financieren. Die wordt voorgesteld aan een lager percentage dan het percentage dat bij een verhoging wordt toegepast. Soms dalen de percentages zelfs tot net onder de 1%. Door deze lening kan je de gevraagde betaling op het juiste moment uitvoeren. De som is snel gemaakt als je weet hoeveel een verhoging kan kosten en een bonificatie kan opbrengen!

Geen smoesjes meer: je kan, in erg weinig tijd en met kennis van zaken, vermijden dat je je

hard verdiende geld verliest.

 

Hassan Ayed, Certified Accountant & Mindful Tax Adviser
Hassan Ayed, Certified Accountant & Mindful Tax Adviser

Hassan is Chartered Accountant. Ex-PWC, he built his own multi-million fiduciary from the ground up.
When Hassan is not running numbers, doing tax optimizations or digitizing accounting processes, he loves to run around and play with his 2 kids

Download accountable

Met Accountable spaar je tijd uit, die je vanaf nu in plezantere dingen steekt.

Geef een gelding telefoonnummer in