fbpx
nl
English Français Nederlands
nl
English Français Nederlands

Voorafbetalingen: wat je voor het einde van 2020 moet doen

Lees in 3 minutes

“Voorafbetaling van inkomstenbelasting”: de naam laat geen ruimte voor twijfel.  In België zijn zelfstandigen verplicht om hun belastingen te betalen voorafgaand aan hun belastingaangifte.

Als vuistregel geldt dat hoe eerder in het jaar je ze betaalt, hoe beter… behalve dan in het jaar 2020, toen het coronavius al op het einde van het eerste kwartaal toesloeg. Om zelfstandigen en bedrijven die in het eerste deel van het jaar met liquiditeitsproblemen te kampen hadden niet verder te bestraffen, greep de overheid in.

Wij lichten je in over wat dit voor jou betekent!

Ben je verplicht om voorafbetalingen te betalen?

Misschien niet: tijdens je eerste 3 jaar als zelfstandige eenmanszaak, ben je niet verplicht voorafbetalingen te betalen. Je kunt echter wel een fiscale bonus krijgen als je dat doet. Alle maatregelen die omwille van het coronavirus zijn genomen m.b.t. voorschotten zijn dan niet op jou van toepassing. Je loopt ook geen risico op een toeslag als je in de eerste drie jaar van je onderneming onder de regeling van “kleine vennootschappen” valt.

Als je een vennootschap hebt dat onderworpen is aan vennootschapsbelasting, betaal je 102% van je belasting in vier opeenvolgende termijnen gedurende het jaar, één per kwartaal. Er zijn verschillende percentages van toepassing, afhankelijk van de termijn: deze zijn in 2020 aangepast. Als je deze betalingen niet doet, riskeer je een belastingverhoging tegen het fikse tarief van 6,75%.

💡Voor natuurlijke personen wordt slechts 90% van de belasting in aanmerking genomen bij de berekening van de toeslag.

Hoe worden de voorschotten in 2020 berekend?

In andere jaren zou jij een inschatting moeten maken van het totale bedrag van je voorafbetalingen voor het hele jaar en zo snel mogelijk een betaling doen die gelijk is aan 75% van het totaal. Indien nodig had je naar je bankier kunnen gaan, die je tegen een interessant tarief krediet zou hebben aangeboden.

De eerste datum, in april, viel echter samen met het begin van de coronaviruscrisis: de regering wilde geen bedrijven bestraffen die bij gebrek aan liquiditeit geen betalingen konden doen op dat moment.

Daarom zijn de percentages voor de laatste betalingen van het jaar, VA3 en VA4, naar boven bijgesteld. Op die manier is het uitstellen van de betaling van voorschotten tot de laatste maanden van het jaar minder nadelig dan gewoonlijk.

 

⚠️ Deze maatregel is bedoeld om bedrijven te helpen die geen geld meer hebben. Het is dus niet van toepassing, zoals vermeld op de website van de FOD Financiën, op ondernemingen die “een inkoop van eigen aandelen of een vermindering van het kapitaal uitvoeren; tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 dividenden uitkeren of toewijzen”.

Hoe weet je wat je precies moet betalen in 2020?

Onze partner-boekhouder geeft het volgende advies:

🔥 Mijn advies: Maak een schets van je situatie tot 30/09 en extrapoleer die cijfers tot 31/12. Kijk of het geschatte belastingbedrag correct is en schat op basis hiervan de vierde en laatste betaling in die je moet doen.

Wat verandert er niet in 2020?

  • De verhoogde percentages aan het eind van het jaar gelden ook niet voor personen die meer bonussen zouden kunnen krijgen vanwege de voorschotten.
  • De percentages van de verhogingen (in geval van niet-betaling dus) zelf blijven onveranderd.
  • De data van de voorschotten blijven dezelfde: 14 april, 10 juli, 12 oktober, 21 december.

Riskeert je in 2020 een toeslag voor ontbrekende of onvoldoende vooruitbetalingen?

De wetgever heeft ervoor gezorgd dat zelfstandigen die in het eerste deel van het jaar niet in staat waren de voorschotten te betalen, niet worden gestraft: de percentages aan het eind van het jaar worden in 2020 naar boven bijgesteld.

In de praktijk zouden zelfstandigen die de in 2020 verschuldigde belasting “pas” in oktober en/of december vooruit betalen, niet geconfronteerd moeten worden met een te grote verhoging, als die er al is.

De regel blijft echter: als je niet in de eerste drie jaar van je activiteit zit, ben je verplicht om voorafbetalingen te doen.

Deze onderwerpen zijn niet eenvoudig te begrijpen: vergeet niet dat als je vastzit, je gebruik kunt maken van onze on-demand boekhouddiensten. In één klik ben je verbonden met een boekhouder die jouw situatie kan beoordelen en je een goed geïnformeerd antwoord kan geven, zowel op dit vlak als op andere vlakken!

Sibylle Greindl, content- en gemeenschapsschepper
Sibylle Greindl, content- en gemeenschapsschepper

Sibylle houdt van woorden en verhalen. Voordat ze bij Accountable kwam werken, was ze een van de eerste testers van de app. Door de overtuigingskracht van de app voegde ze zich uiteindelijk bij het team. Nu zorgt ze ervoor dat zo veel mogelijk zelfstandigen dezelfde ervaring kunnen krijgen die zij had toen ze Accountable gebruikte!

Accounting team

Probeer accountable

Laat je administratie maar aan ons over

Geef een gelding telefoonnummer in