jezelf een loon uitkeren in een vennootschap

Hoeveel loon kun je uitkeren als zelfstandige in een vennootschap?

Het gaat al even goed. Je winst blijft stabiel of groeit in een stijgende lijn en dus wil je wel wat meer centen overhouden van je harde werk. Dat is begrijpelijk. Ben je zelfstandige in een eenmanszaak? Dan kan overstappen naar een vennootschap een logische stap zijn om je netto inkomen als zelfstandige te optimaliseren. Maar hoe werkt dat nu precies?

Het verschil tussen je loon in een eenmanszaak en vennootschap

🧍‍♂️Eenmanszaak

In een eenmanszaak betaal je vier soorten belastingen, correct? Je betaalt best wel wat sociale bijdragen, (te veel) personenbelasting, gemeentebelasting en dan nog eens provinciebelasting. Uiteindelijk houd je met wat geluk nog de helft over van wat je hebt verdiend.

💼 Vennootschap

Als zelfstandige met een vennootschap betaal je tot zes soorten belastingen, maar door het slim aan te pakken kun je de fiscale druk verlagen. En dat is wat we willen, niet? De soorten belastingen zijn:

💡Accountable tip: In een eenmanszaak kan het interessant zijn om meer sociale bijdragen te betalen. Sociale bijdragen zijn immers fiscaal aftrekbaar, waardoor je uiteindelijk dus ook minder personenbelasting betaalt. Wil je minder sociale bijdragen betalen? Start een vennootschap en keer jezelf dan een lager loon uit. 

Vanaf wanneer is het voordeliger om een vennootschap op te starten?

Ondanks dat je als bedrijfsleider in een vennootschap kunt kiezen voor een mix van bezoldigingen in plaats van een ‘normaal’ loon, is het niet altijd voordeliger. Wanneer je zo goed als je volledige winst maandelijks uitstort als loon, betaal je eigenlijk tweemaal belastingen: vennootschapsbelasting en personenbelasting. 

Als zelfstandige in een eenmanszaak wacht je dus beter met het opstarten van een vennootschap tot je meer geld verdient dan je nodig hebt om van te leven. Hoeveel meer? Dat hangt af van hoeveel je wil verdienen, in welke belastingschijf je terechtkomt en welke alternatieve bezoldigingen je kan ontvangen.

De winst in een vennootschap wordt belast aan een tarief van 25% belasting, maar onder bepaalde voorwaarden heb je recht op een verlaagde vennootschapsbelasting van 20%. Dit verlaagd tarief geldt op de eerste winstschijf tot 100.000 euro. Daarvoor moet je jezelf wel een een minimumloon van 45.000 euro toekennen, tenzij je vennootschap minder dan vier jaar oud is of je loon minstens gelijk is aan de bruto vennootschapswinst. Maar dan is de vraag weer of dit wel fiscaal interessanter is dan je loon uit een eenmanszaak. 

In kader van de fiscale hervormingsplannen ligt er overigens een verhoging van de hoogste belastingschijf (50%) op tafel. In 2023 betaal je 50% belasting op een jaarinkomen hoger dan € 42.370, terwijl de minister van financiën pleit voor € 60.000 in 2024. Dit wil zeggen dat het misschien toch voordeliger is om nog even bij je eenmanszaak te blijven als je nog niet in deze schijf terechtkomt. Maar of deze plannen werkelijkheid worden, dat valt nog af te wachten.

Loonoptimalisatie als zelfstandig bedrijfsleider

Klinkt het overstappen naar een vennootschap als een logische stap? Dan is het geen makkelijke oefening om de optimale mix van bezoldigingen te maken. Naast je loon heb je de keuze uit allerlei andere manieren om de winst van je onderneming uit te keren:

💰Dividenden
💰Liquidatiereserve
💰Rekening courant passief
💰Aanvullend pensioen 
💰Maaltijdcheques
💰Voordelen in natura
💰Verhuur van onroerend goed

Heb je geen idee wat dit allemaal inhoudt? Geen nood, we vertellen je er alles over. Klik op het soort winstkering waar je meer over te weten wil komen.

Dividenden

Een dividend is een soort winst dat je vennootschap uitkeert aan zijn aandeelhouders. Op dividenden betaal je 30% roerende voorheffing (belasting). Dat is zeker niet weinig, maar je betaalt er geen sociale bijdrage op en je hoeft het niet meer aan te geven in de personenbelasting, dus is het voordeliger dan een gewoon loon.

Dividenden worden pas echt interessant wanneer je recht hebt op een verlaagde roerende voorheffing. Voor dividenden uit nieuwe KMO aandelen kan je eventueel genieten van het zogenaamde VVPR-bis regime. Hierbij geldt een roerende voorheffing van 20% in het derde boekjaar en slechts 15% vanaf het vierde boekjaar. Je moet wat geduld hebben maar daarna loont het zeker de moeite.

Liquidatiereserve

Een liquidatiereserve is een interessant alternatief als je langer op je geld kan wachten. Bij zo’n regeling zet je je geld op een afzonderlijke passiefrekening. Je betaalt daarvoor wel 10% bijkomende vennootschapsbelasting.

Maar na 5 jaar betaal je slechts 5% roerende voorheffing als je de liquidatiereserve als dividend uitkeert. Je bespaart dus 15%. En kan je wachten met de uitkering tot de stopzetting van je vennootschap? Dan betaal je zelfs geen roerende voorheffing meer. Maar zo ver ben je waarschijnlijk nog niet…

De kans is groter dat je die liquidatiereserve misschien toch vroeger wil uitkeren. Dan betaal je een roerende voorheffing van 20%. In dat geval is de totale roerende voorheffing dus gelijk aan 30%, of hetzelfde als bij een gewoon dividend. Je kunt er dus eigenlijk niets mee verliezen.

Rekening courant passief

Bij een rekening courant passief leen je geld uit aan je vennootschap. Dat is interessant omdat het telt als een kost voor je vennootschap. Tegelijk betaal je als persoon slechts 30% roerende voorheffing op de interesten van je lening. Dat is voordeliger dan je loon.

Aanvullend pensioen

Als bedrijfsleider van een vennootschap kan je ook op allerlei manieren aan pensioensparen doen, bijvoorbeeld met een IPT (individuele pensioentoezegging). Het grote voordeel van deze methode is dat je vennootschap het pensioenplan betaalt terwijl jij van de voordelen geniet. Onder bepaalde voorwaarden zijn de bijdragen bovendien volledig fiscaal aftrekbaar voor je vennootschap. Win-win-win!

Maaltijdcheques

Wanneer je een vennootschap start, kan je jezelf maaltijdcheques geven. Net zoals gewone werknemers heb je recht op één cheque van maximaal 8 euro per gewerkte dag. De vennootschap mag tot 6,91 euro betalen maar de overige 1,09 euro moet je wel van je loon aftrekken. Het leuke van deze bezoldiging is dat je vennootschap geniet van een volledige fiscale en sociale vrijstelling op het bedrag van je maaltijdcheques.

Voordeel alle aard

In je eenmanszaak steek je een bedrijfswagen, laptop, smartphone, internet- en telefoonabonnement in de kosten. Toch? Met een vennootschap kan je deze kosten volledig op naam van je bedrijf dragen. Hoewel deze voorwerpen als verloning worden gezien, is het vaak fiscaal voordeliger.

Verhuur van onroerend goed

Als je thuis werkt, kan je een deel van je privéwoning verhuren aan je vennootschap als kantoorruimte. De huur die je hiervoor ontvangt, zal zonder twijfel minder belast worden dan je loon.

💡 Accountable tip: Voor alle bezoldigingen gelden bepaalde regels of verwachtingen. Als de fiscus opmerkt dat je een te hoge huur vraagt of op een andere manier wat valsspeelt met de bezoldigingen, kun je flink in de problemen komen. Bespreek daarom de mogelijkheden en bedragen zeker met je boekhouder. 

Hoe bepaal ik nu mijn optimale loon als zelfstandige?

Eerst en vooral moet je nagaan wat voordeliger is: een eenmanszaak of een vennootschap. Dat zal vooral afhangen van je totale omzet en winst.

Blijf je bij een eenmanszaak, dan kan je, buiten het inbrengen van beroepskosten, weinig doen op je loon fiscaal te optimaliseren. Heeft de overstap naar een vennootschap wel nut, dan is het creëeren van een mix van verschillende bezoldigingen een goed idee. Om te kunnen genieten van de aanzienlijk lagere vennootschapsbelasting, moet je jezelf als bedrijfsleider echter wel basisloon van minstens € 45.000 per jaar uitkeren. De rest kan je verdelen over maaltijdcheques, dividenden, liquidatiereserves, aanvullend pensioen en andere alternatieve bezoldigingen. 

Valesca Wilms, Content Manager
Geüpdatet op

As a Content Manager at Accountable, Valesca offers her readers an exciting and engaging content experience. Given her own experience as a freelance content marketeer & copywriter, Valesca knows the ins and outs of tax returns for the self-employed. It’s her goal to provide you with easy and understandable solutions to handle your tax returns stress-free with Accountable.

Exit mobile version