fbpx
nl
Nederlands
nl
Nederlands
gesloten
Download Accountable nu Zelfstandige in bijberoep? Deze app neemt jouw boekhouding voor zijn rekening.

Gratis versie beschikbaar Jouw netto-inkomen in real-time Een team dat altijd beschikbaar is

Hoe kun je bijdragen aan je pensioen als zelfstandige (in bijberoep)?

Geüpdatet op
Lees in 2 minuten

Heb jij een eenmanszaak? Dan ben je al begonnen met de opbouw van je pensioen.

Elk kwartaal betaal je namelijk sociale bijdragen. Deze sociale bijdragen geven je recht op een pensioen wanneer je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Hoe meer je verdient, hoe meer sociale bijdragen je betaalt en hoe hoger je wettelijk pensioen zal zijn.

Het wettelijke minimumpensioen voor een zelfstandige die 45 jaar heeft gewerkt, bedraagt 1 444,92 euro voor alleenstaanden en 1 804,88 euro voor gezinshoofden. Een zelfstandige die ten minste 30 jaar heeft gewerkt, heeft recht op een wettelijk pensioen, naar rato van het totaal voor 45 arbeidsjaren.

Dit is niet per se voldoende, vooral als je te maken krijgt met mogelijk toenemende kosten naarmate je ouder wordt.

Gelukkig kun je een aanvullend pensioen opbouwen door te kiezen voor :

 • Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ):
  Elk jaar kun je maximaal 8,17% van je inkomen in een VAPZ steken, zolang je storting niet meer dan 3.447,62 euro bedraagt (limiet voor 2021).
  ✅ Je betaling is 100% aftrekbaar, dus je optimaliseert je belastingen vandaag.
  ✅ Je krijgt het bedrag gegarandeerd terug als je met pensioen gaat. Hier kun je zien wat een VAPZ voor jouw pensioen zou betekenen (je ziet het resultaat direct en hoeft je e-mail of andere informatie niet te geven).
 • Een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ):
  Wanneer je het limiet van het VAPZ bereikt hebt en verder wilt sparen voor je pensioen, kun je de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen, de POZ, overwegen.
  Bij een POZ kun je je contributies niet aftrekken, maar je kunt wel profiteren van een belastingvermindering van 30% op de premies die je betaalt. Je profiteert van deze belastingverlagingen zolang je bijdragen niet leiden tot een pensioen dat meer zou bedragen dan 80% van je gemiddelde inkomen in de laatste drie jaar dat je gewerkt hebt.

Hoe kun je bijdragen aan je pensioen als zelfstandige in bijberoep?

De sociale bijdragen die je elk kwartaal betaalt, dragen enkel bij aan je pensioen wanneer deze sociale bijdragen gelijk staan aan de sociale bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep. INASTI controleert dit één jaar voor je pensioenleeftijd en laat je via brief weten of je in aanmerking komt.

Daarnaast kun je ook enkel in een VAPZ investeren wanneer je sociale bijdragen gelijk staan aan een zelfstandige in hoofdberoep, d.w.z. ten minste 741 euro per kwartaal in 2021. Het is goed om te weten dat wanneer je een VAPZ afsluit, dit voor een minimum van 5 jaar is.

Je sociale bijdragen en de bijdragen die je doet aan een VAPZ zijn volledig aftrekbaar. Dit zijn de enige bijdragen aan je pensioen die volledig aftrekbaar zijn.

Je kunt ook investeren in een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ), als aanvulling op je VAPZ.

Ook hiervoor moet je sociale bijdragen betalen die gelijk zijn aan die van een zelfstandige in hoofdberoep.

Je betaalt een premie naar keuze, zolang het bedrag van je pensioen niet hoger is dan 80% van je laatste inkomen. Deze premie trek je niet af, maar je geniet wel een belastingvoordeel van 30%.

Kortom, je statuut als werknemer in hoofdberoep zorgt voor het opbouw van je pensioen. Je statuut van zelfstandige in bijberoep kan je in staat stellen dit pensioen aan te vullen met een VAPZ en een POZ, maar alleen als je sociale bijdragen betaalt die minstens gelijk zijn aan die van een zelfstandige in hoofdberoep.

Isabel Senden, Customer Success & Growth Strategist
Isabel Senden, Customer Success & Growth Strategist

Met een achtergrond in taalkunde, letterkunde en communicatie, is het niet verwonderlijk dat Isabel een passie voor taal heeft. Tijdens haar werk bij Accountable kan ze die liefde voor taal ten volle benutten terwijl ze nieuwe passies creëert voor marketing en customer care.

Accounting team

Probeer accountable

Laat je administratie maar aan ons over

Geef een gelding telefoonnummer in